תחומי עיסוק
המשרד מייצג מעבידים ועובדים במגוון תחומים בדיני עבודה. תחומי העיסוק העיקריים הינם:
• יחסי עובד- מעביד: ייצוג בתביעות שעניינן בחינת קיומם של יחסי עובד-מעביד.
• התמחות מיוחדת בתחום הגבלת חופש עיסוק ואי תחרות: ייצוג עובדים ומעסיקים בתביעות שעניינן הגבלת חופש עיסוקו של העובד לאחר סיום עבודתו.
• התמחות מיוחדת בתחום עבודת נשים: פיטורי נשים בהריון ולאחר לידה, הפלייה בעת ראיון קבלה, זכויות נשים בהריון ולאחר הלידה.
• שכר עבודה והלנתו: הפרשי שכר, שעות נוספות, עבודה במנוחה השבועית, הלנת שכר, חוב לקופת גמל, ניכויים משכר עבודה.
• דיני משמעת: ייצוג עובדים במגזר הפרטי והציבורי הנחשדים בעבירות משמעת, ייצוג בהליכי השעייה.
• הטרדה מינית: ייצוג עובדים הנחשדים בהטרדה מינית, ייעוץ למעסיקים בעניין חובותיהם למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
• הסכמים קיבוציים: זכויות מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות, תקשי"ר, ניסוח הסכמים קיבוציים, סכסוכי עבודה קיבוציים, שביתות והשבתות.
• חוזי עבודה: ניסוח חוזה עבודה, ייעוץ טרם חתימה על חוזה עבודה אישי, תביעות בגין הפרת חוזה עבודה.
• קבלני כח אדם: ייצוג חברות כ"א, תביעות עובדים בחברות כח אדם להשוואת תנאי העסקתם לתנאי העבודה להם זכאים עובדי המעסיק בפועל.
• תנאי עבודה: הרעת תנאי עבודה, חופשה שנתית, חופשת מחלה, דמי הבראה, דמי חגים.
• עובדים זרים: ייצוג עובדים זרים ובני משפחה שהעסיקו עובדים זרים.
• סיום יחסי עבודה: צווי מניעה, הליכים לביטול פיטורים, פיטורים שלא כדין, פיטורים ללא זכות שימוע, ייצוג עובדים בהליכי שימוע טרום פיטורים, התפטרות בדין פיטורים, הלנת פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת.
• שוויון זכויות ומניעת הפלייה: שוויון הזדמנויות בעבודה, הפלייה מחמת מין, הפלייה ופיטורים בקשר לשירות מילואים, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
• חילופי מעבידים: ייצוג עובדים בעת חילופי מעבידים.
• ביטוח לאומי: ייצוג עובדים בהליכים מול המוסד לביטוח לאומי.
• הליכי צמצום והתייעלות, רכישה ומיזוג.
• מכרזים במגזר הציבורי.
• הגנה על חושפי שחיתויות במקום העבודה.
• אופציות לעובדים: תביעות בנושא הקצאת אופציות ומימושן.
• זכויות עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות.
• פנסיה: ייעוץ לעובדים טרם פרישתם לפנסיה, עריכת הסכמי פרישה.
 
 
פרופיל המשרד | תחומי עיסוק | מאמרים | כתבות | צור קשר
 
 
   
 
קורס למנהלי משאבי אנוש -
הרצאות בנושא חוקי עבודה
ויחסי עבודה,יועברו על ידי
עו"ד דלית דה-קסטרו במסגרת
קורס למנהלי משאבי אנוש
ביחידה ללימודי חוץ במכללה
האקדמית גליל מערבי.

קורס יזמות במכללת
ארז בשלומי -
עו"ד דלית דה-קסטרו
תעביר הרצאה בדיני
עבודה במסגרת הקורס
שיתקיים במכללה.